Záruční podmínky

SINTESI FLU

S účinností od 1. Ledna 2022 nabízí Sintesi FLU na své rámové sady následující záruční doby:

  • 5 letá omezená záruka na karbonové rámy (pro původního majitele s registrací)
  • 2 letá omezená záruka na karbonové rámy ( pro neregistrované majitele)
  • 1 letá omezená záruka na demo / testovací / závodní karbonové rámy.

Zásady omezené záruky Sintesi FLU:

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního majitele a je nepřenosná ( záruka 5let ) Původní majitel musí zaregistrovat svůj nákup do 30 dnů na webových stránkách Sintesi FLU (www.maxcursor.cz). Na neregistrované rámy Sintesi FLU se vztahuje omezená záruka 2roky. Výrobce Sintesi FLU podle svého uvážení opraví nebo vymění jakýkoli rám, který během záruční doby uzná za vadný. Aby bylo možné uplatnit právo podle Zásad omezené záruky Sintesi FLU, musí být rámová sada předložena autorizovanému prodejci, distributorovi, nebo výrobci Sintesi FLU , spolu s dokladem o koupi. Výrobce Sintesi FLU nehradí přepravní výdaje.

Výjimky a omezení:
Komponenty jiné než rám Sintesi FLU , nejsou zárukou výrobce Sintesi FLU , ale mohou být kryty zárukami příslušných výrobců. Podrobnosti naleznete v nákupních dokumentech a na webových stránkách výrobců komponentů.
Zásady omezené záruky se nevztahují na běžné opotřebení, změnu povrchové úpravy, nesprávnou montáž, nesprávnou údržbu, změnu originálních komponentů, kolizi, havárii nebo nesprávné použití, včetně jakéhokoli použití rámu pro jízdní podmínky jiné než ty, které jsou specifikovány pro rám výrobcem Sintesi FLU. Tato záruka je neplatná v plném rozsahu na jakoukoli úpravu rámu. Barva je kryta zárukou pro výrobní vady na jeden rok od doby nákupu.To nezahrnuje poškození způsobené silnými rozpouštědly nebo lepidly či jiným mechanickým poškozením.

Výrobce Sintesi FLU v žádném případě nenese odpovědnost za přímé, nepřímé nebo následné škody, včetně, bez omezení, škod způsobených zraněním osob, smrtí, škodami na majetku nebo ekonomickými ztrátami, ať už na základě smlouvy, záruky, nedbalosti, odpovědnosti za produkt nebo jakékoli jiné.

Sintesi FLU neodpovídá za žádné škody způsobené vám nebo jiným osobám v důsledku jízdy, přepravy nebo jiného používání vašeho jízdního kola. V případě, že se váš rám zlomí nebo selže, výrobce Sintesi FLU nebude mít žádnou odpovědnost ani závazek nad rámec opravy nebo výměny vašeho rámu podle podmínek uvedených v těchto Zásadách omezené záruky.

Výměna při havárii:

Pokud je váš rám Sintesi FLU poškozen v důsledku havárie, výrobce zpřístupní náhradu rámu za zlevněný poplatek. Výrobce Sintesi FLU tak činí na základě vlastního uvážení a vyhrazuje si právo odmítnout tuto nabídku, pokud má výrobce důvod se domnívat, že škoda byla způsobena zneužitím, úmyslnou újmou, že nárok zkresluje skutečné okolnosti. Aby bylo možné dodržet náhradu, musí být poškozený rám před výměnou vrácen výrobci nebo autorizovanému prodejci. Tímto stává se majetkem výrobce Sintesi FLU. Pokud potřebujete požádat o výměnu rámu po havárii, kontaktujte svého prodejce.

Životní cyklus produktu:
Jízdní kola nejsou nezničitelná a každá rámová sada má užitečný životní cyklus produktu. Délka tohoto užitečného životního cyklu produktu se bude lišit v závislosti na konstrukci a materiálech rámové sady, údržbě a péči, kterou rámová sada dostává, a množství a typu použití rámu po celou dobu jeho životnosti. Váš prodejce jízdních kol je nejlepším zdrojem péče a informací pro vaše kolo. Čím více jezdíte – a Čím tvrději jezdíte – tím častěji byste měli mít své kolo profesionálně zkontrolováno a udržováno Přečtěte si návod k obsluze pro doporučené servisní intervaly komponentů a servisní postupy.

Výrobce Sintesi FLU doporučuje, aby autorizovaný prodejce kontroloval rám na namáhání a jiná nebezpečí nejméně jednou ročně, stejně jako kdykoliv, kdy bylo kolo zapojeno do havárie nebo vystaveno významnému zatížení, i když není zřejmé žádné poškození. Havárie, přetížení a opakované namáhání mohou způsobit malé zlomeniny a jiné skryté poškození, které mohou vést k vážnému selhání rámu.

Zaregistrujte svůj rám a prodlužte si záruku

SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAMU

@maxcursor_ostrava

Sledujte nás na sociálních sítích

CAROSELLO, s.r.o

Čujkovova 52, 700 30, Ostrava - Zábřeh, Česká republika

IČ: 27794113
DIČ: CZ27794113

Telefon: +420 596 768 599
Email: eshop@maxcursor.cz

Copyright © 2022 CAROSELLO, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Created by ODMARKETING.